Expert på försäkringar: ”Eventföretag är ofta felförsäkrade”