Eventförsäkring

HELFÖRSÄKRA DITT EVENT

Att arrangera ett evenemang medför ofta många risker man inte själv kan kontrollera. Hos oss har ni möjligheten att försäkra enskilda eller flera evenemang. Försäkringen ger ersättning om ni blir tvungna att ställa in eller förflytta ert evenemang till följd av oförutsägbara och okontrollerade händelser.

När katastrofen är framme ersätter försäkringen antingen era kostnader exempelvis lokalhyra, resekostnader och marknadsföringskostnader eller era intäkter såsom biljett- eller sponsorsintäkter.

Här är exempel på händelser ni kan försäkra: