FÖRETAGSFÖRSÄKRING FÖR EVENTFÖRETAG

Det är viktigt att ha en företagsförsäkring som är anpassad för sin verksamhet. Många eventföretag är idag helt felförsäkrade, när skadan är framme utgår ofta ingen ersättning pga. att skadan skede utanför kontoret eller att försäkringen har säkerhetsföreskrifter som är omöjliga att uppnå.

Vi på Söderberg & Partners har tillsammans med branschorganisationer så som Svensk Live och Sponsrings & Eventsverige, SES, tagit fram en företagsförsäkring anpassad för företag som arbetar med att arrangera event, mässor, konferenser, musikarrangemang samt sportevenemang.

VI ERBJUDER